Prevádzkovateľ – obchodné meno Markéta Grivalská AGAPE

Ulica a číslo: P. Jilemníckeho č. 305/28

PSČ a mesto 059 21 Svit

IČO: 51 875 055

DIČ: 1079925572

Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Poprad, odbor živnostenského podnikania

Číslo živnostenského registra 740-35064

Fakturačné údaje, Bankové spojenia: Slovenská sporiteľna IBAN: SK 54 0900 0000 0051 4797 7599

SWIFT: GIBASKBX

Telefón: 0917 364 055

E–mail: info@agapeshop.sk

Príjem objednávok cez e-shop : nonstop, spracovanie v pracovných dňoch

Prevádzková doba : srdečne Vás obslúžime v pracovných dňoch PO-PI od 17.00 -20.00 hodiny

Zodpovedná vedúca: Markéta Grivalská

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov 1, 080 01

Tel. č. : 051/ 772 15 97

Fax č.: 051/772 15 96